„Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” – uzupełnienie do komunikatu z dn. 8 kwietnia br.

W związku z pandemią Covid-19 zmianie ulegają zasady dotyczące konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”
pod hasłem Przyszłość Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość wybierzesz?”.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Zmiany w regulaminie >>> uzupełnienie.

Załącznik 1a – Krzyżówka – Hiszpania >>>pobierz

Załącznik 1b – Krzyżówka – Hiszpania (pytania) >>>pobierz.

Załącznik 2a – Krzyżówka – Francja >>>pobierz.

Załącznik 2b – Krzyżówka – Francja (pytania)>>>pobierz.