Tag: sprawozdanie

Inwestowanie w edukację

Komisja Europejska publikuje sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie. W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość […]

Read More

Osiągnięcia naukowe, badawcze i innowacyjne – sprawozdanie

Komisja Europejska opublikowała nowe sprawozdanie na temat osiągnięć badawczych i innowacyjnych. W sprawozdaniu przedstawiono kilka sposobów na to, jak nauka może pomóc w budowaniu zrównoważonej, konkurencyjnej i odpornej Europy w niepewnych czasach. Komisja opublikowała edycję na 2022 r. sprawozdania na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych (SRIP), w którym analizuje wyniki UE w zakresie innowacji w […]

Read More