Brexit: projekt umowy z Londynem

Gotowy jest już projekt tekstu prawnego dotyczącego kształtu przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem. Obejmuje on wszystkie obszary zainteresowania, w których wymagane są negocjacje, w tym współpracę handlową i gospodarczą, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział w programach Unii oraz inne obszary tematyczne współpracy.

Komisja Europejska opublikowała projekt umowy prawnej w sprawie przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem. Dokument przekłada na tekst prawny wytyczne negocjacyjne zatwierdzone przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w dniu 25 lutego 2020 r., zgodnie z deklaracją polityczną uzgodnioną przez UE i Zjednoczone Królestwo w październiku 2019 r.

Opublikowany tekst był przedmiotem konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą i ma wspierać negocjacje oraz ułatwić szybkie postępy w rokowaniach ze Zjednoczonym Królestwem.

Z powodu kryzysu związanego z epidemią COVID-19 anulowano zaplanowaną na ten tydzień rundę negocjacji w Londynie.

Michel Barnier, główny negocjator Komisji Europejskiej, powiedział: – Przedstawiony tekst dowodzi, że możliwe jest ambitne i kompleksowe porozumienie w sprawie naszych przyszłych stosunków, zawarte w oparciu o mandat UE oraz polityczne ambicje uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem pięć miesięcy temu.

Zgodnie z unijną polityką w sprawie przejrzystości projekt wiążącej prawnie umowy został opublikowany w internecie.

Dalsze działania

Zjednoczone Królestwo wskazało, że przedstawi dokumenty dotyczące niektórych elementów przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem określonych w deklaracji politycznej.

Ze względu na bieżącą sytuację związaną z epidemią COVID-19 negocjatorzy UE i Zjednoczonego Królestwa analizują alternatywne sposoby kontynuowania dyskusji, m.in. korzystanie w miarę możliwości z wideokonferencji. Obie strony pozostają w bliskim kontakcie i w ciągu najbliższych tygodni będą kontynuować prace merytoryczne nad tekstami prawnymi.

Dalsze informacje

Projekt dokumentu opublikowanego przez Komisję obejmuje wszystkie obszary zainteresowania, w których wymagane są negocjacje, w tym współpracę handlową i gospodarczą, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, udział w programach Unii oraz inne obszary tematyczne współpracy. W rozdziale poświęconym zarządzaniu przedstawiono zarys ogólnych ram obejmujących wszystkie obszary współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa.

Dalsze informacje

Projekt tekstu prawnego
Strona internetowa: UE i Zjednoczone Królestwo – wypracowanie nowego partnerstwa Przewodnik po negocjacjach

Przyszłe partnerstwo między UE a Zjednoczonym Królestwem: Komisja Europejska – Pobierz