Dzień 2: Europejski Dzień Języków, „Język polski”

Język polski jest często uznawany za trudny do nauczenia się, nie tylko z powodu skomplikowanej wymowy, lecz także z powodu koniugacji, deklinacji, odmiany przez płeć oraz tendencji do unikania słów obcego pochodzenia. Ułatwieniem w nauce może natomiast być ilość czasów używana w języku polskim (trzy) czy relatywnie luźny szyk zdania. W Polsce używa się także kilku dialektów jak: małopolski, śląski czy mazowiecki. Kontrowersyjnym tematem jest klasyfikacja kaszubskiego, który ewoluował jako oddzielny język słowiański, lecz który przez wielu jest uważany za dialekt języka polskiego.


Pytanie
Który z wymienionych języków jest przez niektórych badaczy klasyfikowany jako oddzielny język słowiański?
a) Gwara mazurska
b) Śląski
c) Kaszubski
d) Mazowieckie

Jeśli znasz prawidłową odpowiedź, to udaj się do jednej z pobliskich filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, aby odebrać swoją nagrodę, którą jest książka „UE i ja” w wybranej wersji językowej. Szczegóły konkursu >>>tutaj