Europa po COVID-19

Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19 – powiedział wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Komisja uruchomiła platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości skupiającą grupę ekspertów wysokiego szczebla. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca.

Platforma pomoże uprościć obowiązujące przepisy UE i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Pomoże ona również zachować aktualność prawodawstwa UE wobec konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom, takim jak cyfryzacja.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, powiedział: – Uproszczenie i zmniejszenie obciążenia, zwłaszcza dla MŚP, jest szczególnie potrzebne w następstwie pandemii COVID-19. Musimy zbadać, w jaki sposób cyfryzacja może pomóc w osiągnięciu tego celu, a jednocześnie zadbać o to, by nasze prawodawstwo było przyszłościowe i dostosowane do nowych wyzwań.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości – w skład której wchodzi grupa rządowa i grupa zainteresowanych stron – skupia przedstawicieli państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz grupy zainteresowanych stron dysponujące praktyczną wiedzą fachową w różnych obszarach polityki.

Po osiągnięciu jej operacyjności ogół społeczeństwa i zainteresowane strony będą mogły wnieść wkład w prace platformy nad uproszczeniem i zmniejszeniem obciążenia. Ponadto obywatele i zainteresowane strony mogą również podzielić się swoimi poglądami na temat obowiązujących przepisów oraz przedstawić propozycje dotyczące nowych strategii politycznych UE za pośrednictwem portalu Wyraź swoją opinię.

Zaproszenie do składania kandydatur w celu wyboru ekspertów

Komisja opublikowała również zaproszenie do składania kandydatur w celu wyboru ekspertów, którzy wejdą w skład grupy zainteresowanych stron tworzącej platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości. Członkowie grupy wybrani w ramach tego zaproszenia powinni mieć dużą wiedzę fachową w dziedzinie wdrażania prawa UE i być w stanie reprezentować wspólne interesy różnych organizacji zainteresowanych stron w swojej dziedzinie. Mają oni reprezentować przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego posiadające bezpośrednie doświadczenie w stosowaniu przepisów Unii.

Zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca 2020 r. Odnośne dokumenty dostępne są tutaj.

Kontekst

Komisja zobowiązana jest do uproszczenia prawa UE i ograniczenia zbędnych kosztów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej („REFIT”). Ważne jest zapewnienie, by prawodawstwo UE i jego cele były nadal adekwatne, biorąc pod uwagę nowe tendencje i wyzwania, takie jak cyfryzacja. Unijne przepisy powinny przynosić jak największe korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości zastępuje platformę REFIT i opiera się na jej doświadczeniach. W latach 2015–2019 r. platforma REFIT zapewniała wsparcie w zakresie uproszczania prawa Unii i zmniejszania obciążeń regulacyjnych z korzyścią dla społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i organów publicznych. Platforma ta przedstawiała Komisji zalecenia, biorąc pod uwagę sugestie obywateli i zainteresowanych stron.

Więcej informacji

Strona internetowa poświęcona lepszemu stanowieniu prawa
Portal Wyraź swoją opinię – zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia mailowe o nowych konsultacjach społecznych!
Strona internetowa dotycząca platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości

Europa po COVID-19