Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Pod koniec lutego Komisja Europejska Komisja opublikowała – w ramach Semestru Europejskiego – sprawozdania krajowe zawierające analizę najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych dla krajów UE. W przypadku Polski podtrzymano prognozę wzrostu, wytknięto jednak brak reformy systemu emerytalnego. Te i inne konkluzje raportu były tematem konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce.

W piątek 6 marca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wspólnie z Dyrekcjami Generalnymi ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Gospodarczych i Finansowych a także Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Włączenia Społecznego zorganizowało konferencję Sprawozdanie krajowe: Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji .

W wydarzeniu wzięło udział około 120 uczestników reprezentujących ministerstwa, władze lokalne, partnerów społecznych, przedstawicieli środowiska akademickiego, think tanków oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania było zaprezentowanie wniosków z corocznej oceny polskiej gospodarki w procesie Semestru Europejskiego, z uwzględnieniem nowych polityk inwestycyjnych w ramach nowo tworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz wymiana opinii z uczestnikami konferencji.

Poniżej załączamy prezentacje, które stały się podstawą do dyskusji i wymiany poglądów.

Prezentacja cz. 1

Prezentacja cz. 2