Pomoc humanitarna dotrze szybciej

KE rozluźnia – na razie na miesiąc – system zezwoleń na wywóz środków ochrony indywidualnej. Chodzi o to, aby pomoc docierała szybko tam, gdzie jest potrzebna w czasie pandemii koronawirusa. – Program odzwierciedla nasze stałe zaangażowanie w ochronę zdrowia ludzi i wspieranie akcji humanitarnych oraz potrzeby naszych sąsiadów lub partnerów handlowych – powiedział komisarz Phil Hogan.

Komisja opublikowała nowy system zezwoleń na wywóz środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Ogranicza listę produktów wymagających zezwolenia na eksport do masek, okularów i odzieży ochronnej, rozszerza wyjątek geograficzny (o Bałkany Zachodnie) i wymaga od państw członkowskich szybkiego wydawania zezwoleń na wywóz w celach humanitarnych.

Dostosowania wynikają z dokładnej oceny potrzeb zasygnalizowanej przez wszystkie państwa członkowskie UE. Środki pozostają tymczasowe (30 dni) i – w duchu przejrzystości – zostaną zgłoszone partnerom w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) wraz z innymi unijnymi inicjatywami związanymi z handlem w czasie pandemii koronawirusa.

Komisarz ds. handlu Phil Hogan, powiedział: – Program odzwierciedla nasze stałe zaangażowanie w ochronę zdrowia ludzi i wspieranie akcji humanitarnych oraz potrzeby naszych sąsiadów lub partnerów handlowych. Doszliśmy do wniosku, że krótkotrwałe rozszerzenie wymogów dotyczących zezwolenia na wywóz jest zgodne z tymi zobowiązaniami. Program ten jest również w pełni zgodny z naszymi zobowiązaniami na G20: jest tymczasowy, ukierunkowany, proporcjonalny i przejrzysty.

Nowe rozporządzenie wykonawcze tworzy również ramy konsultacji z Komisją Europejską i powiadamiania o decyzji państw członkowskich, aby upewnić się, że wywóz ŚOI może dotrzeć do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne i zwiększyć poziom przejrzystości.

UE początkowo wprowadziła system zezwoleń na wywóz środków ochrony indywidualnej 15 marca, aby zapewnić wystarczającą podaż takich produktów w UE w czasach kryzysu koronawirusa.

Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym wiadomości w oficjalnym dzienniku.

Pomoc humanitarna dotrze szybciej