Uwaga Rzeszów! Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z rozwoju publiczności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwoju publiczności (audience development), które pomogą uczestnikowm poznać, zaangażować i utrwalić nową publiczność!

O czym?
– o zaangażowaniu w działania: zarówno instytucji, jak i odbiorców,
– o budowie relacji i dialogu z widownią,
– o włączaniu publiczności w działania i angażowaniu jej w realizowane projekty.

Dlaczego?
– by poszerzyć i utrwalić krąg odbiorców oferty kulturalnej,
– zapoznać się ze strategią budowy stałej relacji i trwałej wspólnoty z odbiorcami działań kulturalnych,
– włączyć publiczność do aktywności na płaszczyźnie inicjatyw kulturalnych.

Dla kogo?
– dla przedstawicieli instytucji kultury: wszystkich szczebli i dziedzin,
– animatorów kultury,
– działaczy organizacji pozarządowych.

Jak?
– nowe, atrakcyjne i skuteczne praktyki aktywizacji publiczności: widzów, słuchaczy, gości,
– efektywne strategie programu budowy publiczności w instytucji, które pozwolą poszerzyć
audytorium i pogłębić jego udział w inicjatywach kulturalnych.

Warsztaty poprowadzi dr Bartłomiej Lis: socjolog, doktor nauk społecznych, animator kultury, badacz, od 2015 roku trener rozwoju publiczności, nauczyciel metod i technik animacji społeczno-kulturowej, kurator i koordynator projektów społecznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na naszej stronie internetowej.

O lokalizacji warsztatów Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w emailu potwierdzającym rejestrację do udziału w warsztatach.

Zajęcia odbywać się będą między 9:30 a 15:40.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>> POBIERZ

Zapraszamy! 

 

Harmonogram warsztatów w Rzeszowie (czwartek, 20 września 2018 r.)

9:00 – 9:30         Powitalna kawa

9:30 – 10:00       Wprowadzenie do programu Kreatywna Europa

10:00 – 10:30     Wprowadzenie do programu „Europa dla obywateli”

10:30 – 10:40     Przerwa

10:40 – 12:10     Warsztaty cz. I.

Po co rozwój publiczności? Publiczność, czyli kto? Czym jest “audience development”?

12:10 – 12:40     Lunch

12:40 – 14:40     Warsztaty cz. II

Jakie są sposoby budowania wiedzy o publiczności? Cele, strategie budowania długofalowych relacji i plany rozwoju publiczności. Formułowanie zalążków planu rozwoju publiczności.

14:40 – 14:50     Przerwa

14:50 – 15:40     Podsumowanie

O lokalizacji warsztatów Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w emailu potwierdzającym rejestrację do udziału w warsztatach.

*Czym jest Akademia Doskonałego Projektu?

Warsztat odbywa się w ramach Akademii Doskonałego Projektu 2018: serii organizowanych przez Creative Europe Desk Polska wydarzeń szkoleniowych, poświęconych  podnoszeniu kompetencji i poszerzeniu wiedzy osób związanych z sektorem kultury i kreatywnym. Celem inicjatywy jest udoskonalenie praktyk, związanych z realizacją  projektów współpracy międzynarodowej, a przez to z podniesieniem poziomu europejskiej wymiany kulturalnej. Tematyka warsztatów dostosowywana jest corocznie do potrzeb potencjalnych beneficjentów programu Kreatywna Europa.