Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej – komunikat dla uczestników

II etap III edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” odbędzie się 26 kwietnia br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2 w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego (RA3), godz. 10:00 i trwać będzie 90 minut.

ZAJĘCIE MIEJSC W AULI

Wskazywanie miejsc w Auli nastąpi od godz. 9:30 do 9:55. O godzinie 10:00 uczniowie przystąpią do rozwiązywania zadań konkursowych. Ze względów organizacyjnych uczestniczy proszeni są o wcześniejsze przybycie. W celu dotarcia na miejsce należy kierować się do wejścia głównego uczelni, wejście do Auli (RA3) znajduje się w holu głównym po lewej stronie.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Podczas gdy uczniowie przystąpią do II etapu konkursu, nauczyciele (opiekunowie uczestników) będą mieli możliwość uczestniczenia w dedykowanym im spotkaniu w sali RA17 – zlokalizowanej na parterze.  W ramach ok. 60-minutowego spotkania  Dominik Łazarz, Członek Zespołu Zarządzającego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przeprowadzi warsztat pt. „Parlament Europejski & Ja”. 

ZGODA WIZERUNKOWA

Ze względu na planowaną relację zdjęciową, w tym wspólne zdjęcie uczestnicy proszeni są o wydrukowanie, przekazanie rodzicom do podpisania, a następnie dostarczenie 27 kwietnia br. zgody wizerunkowej (zgoda wizerunkowa będzie pobierana w momencie wejścia ucznia/uczennicy do Auli). Formularz zgody wizerunkowej >>>Pobierz.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

6 maja br. ogłoszona zostanie lista laureatów na niniejszym portalu PIE Europe Direct – Rzeszów oraz przekazania mailowo do opiekunów (nauczycieli) uczestników. Z kolei ogłoszenie laureatów ze wskazaniem I, II i III miejsca nastąpi 9 maja br. podczas uroczystych obchodów Dnia Europy w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Europy będą Unia Europejska i Ja – RAZEM od 15 lat oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego (włączymy uczestników w symulację obrad Parlamentu Europejskiego). Bliższe informacje nt. przebiegu Dnia Europy na niniejszym portalu >>>zobacz.

W obchodach Dnia Europy uczestniczyć mogą nie tylko laureaci II etapu konkursu, ale również uczestnicy II etapu. Zainteresowani proszeni są o kontakt z PIE Europe Direct – Rzeszów.
 
ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizatorami wydarzenia obok Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów, są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce. Partnerami wydarzenia są: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Regionalny Punt Informacyjny EURODESK Polska w Rzeszowie. 

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl lub/i telefonicznie: 17 866 11 02.

Do zobaczenia 26 kwietnia br.!