Orędzie o stanie Unii w 2020 r.

Orędzie o stanie Unii – wyznaczenie kursu na nadchodzący rok

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok.

Omawia również, w jaki sposób Komisja zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska oraz przedstawia pomysły dotyczące kształtowania przyszłości UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi orędzie w dniu 16 września 2020 r., o godz. 9:00.

Naczelne cele Komisji

Priorytety ustalone na początku kadencji pozostają aktualne w kontekście dzisiejszych problemów. Komisja będzie nadal z pełną determinacją realizować swoje inicjatywy przewodnie – Europejski Zielony Ład i strategię cyfrową – gdyż mają one kluczowe znaczenie dla ożywienia europejskiej gospodarki i budowania bardziej odpornej, zrównoważonej, sprawiedliwej i dostatniej Europy.

Europa musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji. Oznacza to jak najlepsze wykorzystanie wszystkich naszych mocnych stron i potencjału oraz skupienie się na równości i stwarzaniu szans dla wszystkich, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od tego, czy pochodzą ze wschodu, zachodu, południa czy północy, niezależnie od tego, czy są to osoby młode, czy starsze. Europa będzie nadal mierzyć wyżej na gruncie lokalnym, tak aby przewodzić na świecie.

Tegoroczne STOEU
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi orędzie w dniu 16 września 2020 r., o godz. 9:00. Po przemówieniu odbędzie się debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.
Transmisję z wydarzenia będzie dostępna na: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen