Przyszła polityka spójności w Polsce – spotkaj się z ekspertami KE w Rzeszowie

Warszawa, Rzeszów, Katowice i Wrocław to miasta w których eksperci Komisji Europejskiej prezentują swój najnowszy raport na temat polskiej gospodarki pt. Sprawozdanie krajowe – Polska 2019. Najbliższe spotkanie pt. GOSPODARCZY SUKCES POLSKI – WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Dyskusja wokół raportu Komisji Europejskiej będzie miało w Rzeszowie, 27 marca br. o godz. 10:00 w Klubie Akademickim IQ WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2. Organizatorem spotkania jest nasz Punkt.

Komisja Europejska inicjuje dyskusję na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego w ramach tzw. Semestru Europejskiego. Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”. Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. 

Przedstawiono już wstępne pomysły na temat tego, w jaki sposób fundusze UE, szczególnie te związane z polityką spójności, mogą pomóc w osiągnięciu priorytetów inwestycyjnych w okresie budżetowym 2021-2027. Teraz Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2027 – będzie to ponad 72 miliardów euro. Jako priorytet wskazano rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia wykorzystujące osiągnięcia naukowe, promowane będą przedsiębiorstwa stawiające na rozwój w zidentyfikowanych obszarach inteligentnych specjalizacji. Innym celem ma być wsparcie przejścia polskiej gospodarki na model niskowęglowy. Ważnymi wskaźnikami będą tutaj efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatycznych. Inwestowanie w umiejętności na rynku pracy powinno być najważniejszym priorytetem by utrzymać konkurencyjność i spójność społeczną.

Aby przybliżyć mieszkańcom Podkarpacia kwestie związane z raportem, PIE ED Rzeszów zaprasza na spotkanie „GOSPODARCZY SUKCES POLSKI – WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ. Dyskusja wokół raportu Komisji Europejskiej”, które odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w klubie akademickim IQ WSIiZ w Rzeszowie.W spotkaniu w Rzeszowie wezmą udział następujący eksperci Komisji Europejskiej: Michael Stierle, Zastępca Szefa Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych (DG ECFIN); Rafał Wielądek, ekonomista, DG ECFIN; Wojciech Paczyński, ekonomista, DG ECFIN, Bartłomiej Wiczewski, ekonomista, DG ECFIN. Spotkanie obejmie prezentację raportu, a następnie sesję pytań i odpowiedzi.

Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych polityką gospodarczą oraz polityką spójności po 2021 roku, zwłaszcza przedstawicieli regionów, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.

Wstęp na spotkanie, które odbędzie się w Klubie Akademickim IQ WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, jest wolny. Ze względów organizacyjnych zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia na adres mailowy organizatora, tj. europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu również telefonicznie, 17 866 11 02.